Tidligere GedserNet medlemmer og supportere

Vi var 2001 så heldige at få assistance mht. tysk oversættelse og korrekturlæsning fra Maybritt Hansen, Berlin, med ekspertise  på det sproglige område samt gode råd.

2003 blev Niko Bittner, der kommer fra Tyskland, også blevet tilknyttet gruppen, og hermed råder gruppen over et lokalt gruppemedlem der behersker sproget fuldt ud. Og fra 2005 blev gruppen yderligere suppleret med Sarah Bittner, der ligeledes behersker tysk på højt niveau.

Vagn Hansen der fra starten var en af Gedser.Net gruppens opstartere og drivkræfter mht. til at skaffe Gedser.Net goodwil såvel i lokalbefolkningen som i bredere kredse, stod for en velvillig modtagelse i Blæksputtens lokaler og var ikke mindst med til at formidle et godt sambejde med den lokale Senior Datastue, valgte 2004 at trække sig pga. mange og store engagementer andetsteds.

Vi takker også Jette Kristensen der har været medlem af gruppen fra opstarten i 2000 frem til 2007 og gennem hele perioden har ydet et positivt og godt samarbejde såvel indadtil som udadtil.

Mindeord over Jørgen Bisbjerg

Foråret 2008 var endestationen for Jørgen Bisbjerg der igennem et langt og arbejdssomt liv har udrettet utroligt meget for lokalområdet, tidligere stationsforstander, mangeårigt medlem af mange foreninger, herunder formand for Brugsen og byrådsmedlem, har Jørgen også med hensyn til GedserNet været med i arbejdet lige fra starten på sin sædvanlige engagerede og lokalpatriotiske facon, også langt ind i pensionsalderen har han lagt utallige timer til gavn for alle os i lokalområdet. Han bliver savnet af alle, der kendte ham. Æret være hans minde.

Mindeord over Erik Juul Jensen

I en af de sidste dage i maj 2002 var livet slut for Erik Juul, der var et af gruppens stiftende medlemmer og aktiv lige til det sidste. Vi har i BLÆKSPRUTTEN lært Erik at kende som en mand med en meget stor arbejdsevne og meget stor vilje til at dele sine erfaringer inden for EDB med andre. I ikke mindre end 5 sæsoner har Erik 'undervist sine elever', som han selv ville kalde det. Da der var flest, var ugens elevtal helt oppe på 52!
Den sidste sæson kneb det efterhånden med kræfterne, og nu ved vi, at en livskrævende sygdom var under udvikling i al den tid og måske længere. Således blev det til en indsats lige til det sidste, før sygdommen fik bugt med Eriks energi. Vi, der har været med til sæsonafslutningerne, vil aldrig glemme den fine stemning i en blanding af højtidelighed efter veloverstået arbejde og så en umiskendelig humor, som fra Erik bredte sig til alle deltagere, sådan at alle følte sig godt tilpas - og det var vigtigt for Erik.
Erik vil være dybt savnet af alle os, der har kendt ham. Æret være hans minde.


© GedserNet