Ældreråd

Ældrerådet i Guldborgsund Kommune

Guldborgsund Kommunes Ældreråd er repræsenteret ved 15 aktive personer. På landsplan er vi den kommune med flest antal i et sådant råd.

Ældrerådet består af en formand, næstformand, sekretær, kasserer og 11 menige medlemmer.

Website: Ældreråd

 


 © GedserNet