Kloak Service

v/Kim Nielsen

Adresse: Børsholmsvej 40, DK-4874 Gedser
Telefon: 5417-0134
Mobil: 4026-6034

  • Septiktanke
  • Fedt- og olieudskillere
  • Spuling af kloak og dræn

 © GedserNet