Hvad de gamle fortalte

om fortids dage på Sydfalster

Den store lokalhistoriker Carl Østen, selv fra Falster, født i Gedser, fortæller her om sin barndoms egn, hvis historie han kender som få.

 Carl Oesten - what the old ones told

Carl Østen: Hvad de gamle fortalte om fortids dage på Sydfalster
128 sider, illustreret s/h tegninger og fotografier
Forlag: Rosenkilde og Bagger, 1964, København
Trykker: Andersen & Pedersen, København
Klicheer: Brødrene Bærentzen, København

Beskrivelse (fra omslagets bagside):

Dette er egnshistorie, fortalt af dem, der endnu husker "dengang, det var anderledes". Beretningerne omfatter det sydlige Falster, men bogen vil interessere enhver, som har lyst til at vide noget om de vilkår, under hvilke bedstefar og oldefar måtte leve; bogens charmerende tone og den hyggelige fortællende form får én til at føle sig i rart selskab.

Af dens mange særtlydende emner skal her kun nævnes få:

 •     Gammeltøl med rhum
 •     Stormbukser
 •     Ægt-kørsel
 •     Læse feber bort
 •     Bacchus med tønden
 •     Voltakors
 •     Avis-bal
 •     Greve-hvede
 •     Kirke-parade
 •     Himmel-breve
 •     Sense-Party
 •     Mønter på dødes øjne
 •     Kølle-huse


Endvidere giver bogen også oplysninger om polske roearbejdere, landbrugsforholdene i øvrigt, og forfatteren lader landkort gennem 500 år fortælle om landsdelens skiftende topografi. Om Frederik IIs skibsbro der, hvor badestedet "Marielyst" ligger, om det nu svundne "Bøtø Nor", "Rostocker Færgehavn", "Getzør Kongsgaard" og om byen Gedsers anlæg i 1886.

En række fotografier, tegninger og kort bidrager til at gøre bogen fængslende, underholdende og berigende.


 © GedserNet