Gedser Kort

Gedser Kort01. Torvet
02. Den Gamle Station
03. Fiskerihavn
04. Redningsstation
05. Lodstårn
06. DSB huse
07. Det Sorte GeoMuseum
07. Lokalhistorisk Arkiv
08. Gedser Kirke
09. Toldbygningen
10. Brugsen
11. Gedser Hotel
12. DSB huse
13. Dannebrog
14. Gedser Vandtårn
15. Præstegård
16. Svinehave Voldsted og Getzøre Slot
17. Plejehjemmet 'Ny Strandbo'
18. Brandstation
19. Feriepark Gedser
20. Lystbådehavn
21. 'Den Nye Station'
22. Gedser Remise
Den gamle Købmandsgård

 Denne guide er Internet udgaven af folderen 'Sydfalster - Gedser' udgivet af Syfalster kommune. Alle tal på kortet er henvisning til steder, og du kan klikke på tal t.v. for kortet for direkte information om stedet.
Du kan også printe siderne for at få en guide til turen gennem byen.

 Gedser er en by med en kort og heftig historie. Den har en næsten wildwest lignende fødsel ved at være grundlagt omkring de funktioner, som var omkring grænse, færgefart og station.

Her vil vi føre vore besøgende rundt i byen og fortælle om en del af de markante bygninger, vor lille by rummer. Bygningerne fortæller samlet en historie om et lille samfund som er parat til at støtte op om nye initiativer på erhvervsområdet.

01. Torvet

Vores tur udgår fra Torvet.

Gamle Station02. Gamle station

Det var C.E Tietgen der den 24/5 1884 fik koncession på anlæg af jernbane og havn. De var bestemt til at stå færdige den 1/6 1886 - og det gjorde de. En stor bedrift for sin tid. Jernbaneterrænet er omlagt løbende, men vi har stadig den første stationsbygning intakt.

03. Fiskerihavnen

RedningsstationFiskerihavnen blev føjet til færgehavnen, og stod færdig i 1968.

04. Redningsstation

Den første redningsstation blev bygget i 1925. Den nuværende er en af Europas største og mest moderne og blev indviet i 1992.
Stationen dækker hele Lolland-Falster og Østersøen mod både syd og øst.

05. Lodshus

LodshusetLodshuset med det iøjnefaldende tårn blev bygget i 1906, men har i dag mistet sin funktion - der er dog stadig lodsbåde stationeret i havnen og lodser sejles ud til de store skibe, der skal hjælpes gennem de snævre danske farvande.

06. DSB boliger

De mange funktioner i forbindelse med overfarten til Tyskland har gennem tiden krævet mange ansatte. DSB har i to omgange bygget boliger til de ansatte. De første blev bygget i 1905 og de sidste i 40erne - alle er i dag privatejede.

07. Det sorte GeoMuseum og Lokalhistorisk Arkiv

Gedser Gamle SkoleGedser var i de første år en by med vokseværk, hvilket blandt andet kan ses af byens skolebyggerier. Gedsers første skole (den nuvæærende præstegård) var allerede efter få år for lille, hvorfor man indviede endnu en skole i 1905.
Denne bygning huser i dag Lokalhistorisk Arkiv og ikke at forglemme 'Det sorte GeoMuseum' - et meget spændende lille geologisk museum med såvel lokale fund som spændende særudstillinger fra hele verden. Den nye skole, Østersøskolen mellem Gedser og Gedesby blev indviet i 1962 og fungerede frem til årtusindskiftet.

Gedser Kirke08. Gedser Kirke

Sagnet fortæller, at der ikke kan bygges en kirke i Gedser, da en stormflod så vil skylle den væk. Man begyndte alligevel på at bygge en kirke i 1914. Den blev tegnet af den samme arkitekt som senere tegnede Grundtvigskirken i København. Kirken er dog stadig ikke færdig, idet murermesteren har undladt at sætte den sidste mursten på plads og taget sin hemmelighed med i graven ...

09. Toldbygning

ToldbygningenFra færgeriets start har der været behov for en toldpost ved havnen. Den imponerende toldbygning ved torvet blev taget i brug i 1891 som toldofficiantbolig.

10. Brugsforening

Den voksende by havde brug for en mængde dagligvarer, hvorfor der tidligt blev taget initiativ til at åbne en 'forbrugsforening' i byen. Den åbnede i februar 1907 og er stadig byens dagligvarebutik.

11. Gedser Hotel

Enhver stationsby med respekt for sig selv har en kro, og Gedser er ingen undtagelse. Man kan formode, at den startede allerede under byggeriet af havn, station og jernbane sikkert før 1886. Det tidligste vidnesbyrd om 'Gedser Kro' er imidlertid et gedserkort fra 1888, her er den indtegnet på det sted, hvor Gedser Hotel nu ligger. Som det kan ses er bygningen ombygget adskillige gange.

12. DSB boliger
13. Dannebrog

I Langgade ligger et hus med gavlen til vejen og et navneskilt med 'Dannebrog'. Det har en fortid som forsamlingshus og afholdshotel. Denne historie har imidlertid været kort, idet familien Enoch købte det i 1912 og gjorde det til vinterkvarter for Cirkus Dannebrog. Det blev endvidere Gedsers første biograf, idet der her i stumfilmens første dage blev fremvist levende billeder i den gamle sal.

14. Gedser Vandtårn

Gedser VandtårnVandtårnet i Danmarksgade er renoveret og åbent for publikum. Her fra toppen får man et unikt overblik over by og havneområde.

15. Præstebolig

På Strandvej over for plejehjemmet Strandbo ligger den bygning, som blev Gedsers første skole. Den stod færdigt i 1900, men blev først taget i brug året efter og fungerede frem til 1926, hvor den blev indrettet til præstebolig. 

16. Svinehave Voldsted - Getzør slot

Lidt udenfor byen ligger Svinehave Voldsted. Det er de sparsomme rester af Getzør Slot. Det er første gang omtalt i Valdemar Sejrs Jordebog i 1231 - i 1500 tallet blev det stedet hvor kongelige og andre fornemme rejsende tog ind, mens de ventede på, at vejret skulle arte sig til overfarten over Østersøen fra havnen i Gedesby. Den mistede dog sin betydning i slutningen af århundredet, hvorefter den gik i forfald og blev gradvist revet ned. I dag er kun borgbanken tilbage.

17. Plejehjemmet Ny Strandbo
18. Brandstation

Brandstation for det frivillige brandværn.

Gedser Feriepark19. Feriepark Gedser

Sommerhusområde med restauranter

20. lystbådehavn

Ved lystbådehavnen i Gedser ligger Danmarks første vandland (nedlagt). Det stod færdigt i 1987 og har en kuppelhøjde på 8,5 meter og dertil 56 feriehuse. I området er der endvidere tennisbane.

Turen går nu videre ud over det dejlige naturområde - Kroghage. Her er flere stier at følge, dels langs kysten. dels gennem den lille skov på DSB's tidligere oplagsareal. Følger man kysten, kan man på havet se den lave sandrevle Rødsand, der blandt andet rummer et af Danmarks sælreservater.

Gedser Station21. 'Nye station'

Turen over Kroghage ender ved den 'nye' station. DSB åbnede i 1903 færgeruten til Warnemünde. Til dette brug var opført en ny stationsbygning. Arkitekten Heinrich Wenck kunne efter krigen i 1864 ikke lide tyskerne, hvorfor han som en stille protest tegnede stationen med skydeskår og tårne vendt mod syd.

22. Remise

Gedser StationMod nord ligger Gedser Remise. Den ældste del er fra 1886, men den er udvidet flere gange til den store ringremise vi ser i dag. Den er nu et museum ejet af Bevaringsforeningen og med urestaureret privatbanemateriel udstillet. Den store bygning er samtidig et monument for Gedsers storhedstid.

Andre seværdigheder

'Den gamle Købmandsgård' - galleri og kunsthåndværk - Strandvej 1

Yderligere oplysninger kan fås på:

Gedsers Turistinformation
Gedser Landevej 79
4874 Gedser
Telefon: 5413-6298

Denne folder er udarbejdet for Styregruppen i Gedser af Sydfalster Økomuseum.
Teksten er skrevet af frivillige og bearbejdet af Mogens Thomsen
Tegninger: Knud Lynge
Layout: Knud Lynge og Extra Posten i Nakskov

Kilde: Fra Gedser By Guiden
Illustrationer: Knud Lynge

 


Copyright © GedserNet