falster - knud lynge

Top Geologi Fugletræk Bygninger Information

fugl - knud lyngeGedser Odde Guide

Dette er online udgaven af den i 1999 udgivne folder 'Sydfalster - Gedser Odde'.

Velkommen til Gedser Odde - et sted med masser af oplevelser. Gedser Odde rækker langt ud i Østersøen, som netop ud for dette sted er Danmarks mest trafikerede farvand.

Gedser Oddes natur er også noget helt specielt. Mod syd kan der være stille og roligt, mens stormen pisker 'lige om hjørnet', hvor havet er i fuld gang med at æde løs af lerklinten.

Illustration: Knud LyngeDen barske sydspids står i skærende kontrast til den venlige og brede sandstrand kun få hundrede meter mod nord.

Den udsatte placering er ekstra tydelig, når vinden rigtig tager fat, og de store Østersøbølger slår imod kysten, så man mærker naturens voldsomme kræfter.

Ligeså imponerende er en af de sjældne stille dage, hvor edderfuglene stille vugger på vandet, skarverne flyver forbi, og en enkelt sæl stikker hovedet op og kigger nysgerrigt ind på os.

Uanset om man kommer her for at fiske, se på fugle, finde sten eller opleve Danmarks sydligste punkt, har hele familien gode chancer for at komme hjem med "noget" i form af flotte fund eller spændende indtryk.

Top Geologi Fugletræk Bygninger Information

Geologi

læint ved gedser odde - knud lynge

Geologie

af geolog Asmus Andersen - Det Sorte GeoMuseum
Istidens allersidste isfremstød (hvor en istunge gled frem over landskabet) i Danmark, skete på Sydfalster for cirka 13.000 år siden. Her pløjede isen sig ned i jorden på grund af sin enorme vægt. Som en bulldozer skubbede den jorden op foran sig og efterlod den i en vold - et buet højdedrag, som i dag strækker sig fra området omkring Korselitze i nord til Gedser Klint i syd.

Denne sidste is havde sin oprindelse i de svenske og finske fjelde og havde på sin vej til Sydfalster mast sig hen over Østersøen, som formentlig var fastland på det tidspunkt. På sin vej gennem fjeldene og lavlandet samlede isen materiale op fra det underlag. den gled hen over. Den tog sin "last" af ler, sand og sten med til Danmark, hvor den smed den igen, mens isen smeltede bort.
I Gedser Klint findes der således sten fra det skandinaviske fjeld,   Østersøbunden og naturligvis den danske undergrund. Det har gjort klinten til et unikt findested for spændende bjergarter og ikke mindst forsteninger

Her findes alt fra gnejser med granater i, over lavaer til kalksten med forsteninger. Kalken er fra to tidsaldre henholdsvis 450 millioner år og 65 millioner år gammel. De hyppigste fossiler er vættelys (indre skal fra en type blæksprutte) og søpindsvin (især Galerites), men der er også fundet Trilobitter, som var blandt jordens første dyr. Endelig er stranden ved klinten et godt sted at finde rav.

Turen på stranden kan eventuelt suppleres med et besøg på Lokalgeologisk Samling i Gedser Kulturhus (Det sorte GeoMuseum), hvor man kan se en unik samling af sten, forsteninger og rav der er fundet i området.

 

Top Geologi Fugletræk Bygninger Information

Gedser Odde - fugletræk, så det basker!

af ornitolog Hans Lind, Gedser Fuglestation, DOF

Hvis man kan lide at se på fugle, er en tur ud på Gedser Odde lige sagen. Særligt om efteråret kan man her opleve et intenst fugletræk, hvilket skyldes, at netop her mødes andefuglenes trækrute med rov- og småfuglenes.

Noget af det mest fascinerende er de store flokke af edderfugle, som passerer tæt forbi Gedser Odde både forår og efterår på vej mellem Vadehavet og ynglepladserne i Den Botniske Bugt.

skarver - illustration ved Knud LyngeDesuden kan man se sortænder, havlitter og en gang imellem også lappedykkere og  lommer. Skarverne flyver forbi i store formationer eller sidder og tørrer vinger på bundgarnspælene. Falsters sydspids er desuden det sted i landet, hvor man kan se flest dværgmåger om efteråret.

Ved østenvind i oktober kan man være heldig at se og høre tranerne på vej til Rügen, hvor de raster i tusindvis. Også bramgæs, grågæs og knortegæs kommer tæt på land, når det blæser fra øst.

Efteråret byder desuden på mange trækkende småflokke af bog- og kvækerfinke samt grønirisk, grønsisken og bjergirisk. Disse dagtrækkende fugle udgør fødegrundlaget for de mange spurvehøge, der følger efter disse flokke og forsyner sig, når sulten melder sig.

 

skarver - Knud Lynge edderfugle - knud lynge musvåge - knud lynge

For landfuglenes vedkommende betyder Sydfalsters tragtlignende facon, at fuglene ophobes på Odden, inden de tager mod til sig til en farefuld tur over vandet.

Illustration ved Knud LyngeDet gælder rovfugle som musvåge, fjeldvåge og rød glente, der venter længst muligt med at flyve over vandet, men også svaler, vipstjerter, pibere, kragefugle og duer oplever Østersøen som en barriere.

De fleste af vores sangfugle som drosler, fuglekonger og løvsangere trækker om natten. De må bruge dagen på at finde føde og jævnligt kan der være 'levende' af disse småfugle i de lave krat og hegn.

Havfuglene ses bedst ved Radarstationen, og her er der også gode muligheder for rovfugle og småfugle, men ellers er en gåtur med kikkert fra Gedser by og ud til fyrtårnet et godt alternativ.

 

Top Geologi Fugletræk Bygninger Information

gedser fyr - knud lyngeBygningerne

Gedser Rev har altid været farligt for skibsfarten, og derfor har det tidligt været nødvendigt med en markering. Det nuværende fyr blev indviet i 1802, men før det havde man først et trækulsfyr som kunne ses ti kilometer fra land, det vil sige ud til Gedser Rev Fyrskib. Der måtte ikke sejles mellem fyr og fyrskib uden lods, derfor lå der også en lodsstation syd for det nuværende fyr.

Gedser Fyr

Selv om det er svært at forestille sig, er farvandet snævert ud for odden grundet lave havdybder, og derfor har man været nødt til at lave trafikseparering for at 'holde styr' på trafikken her i Danmarks mest trafikerede farvand.

På den østlige side af odden ses stadig bygningsrester fra anden verdenskrig. Under krigen blev den første radar på odden bygget af tyskerne. Den var et firkantet 'betonhus' med diverse antenner ovenpå, ved siden af var placeret antiluftskytskanoner på egne fundamenter. Det er resterne heraf, der nu ligger nede på stranden som store betonstykker. Da de blev bygget, lå de et pænt stykke fra skrænten. De er ikke blevet flyttet. men skrænten er blevet nedbrudt omkring dem!

 

 

Top Geologi Fugletræk Bygninger Information

Information

Denne folder er udarbejdet for Styregruppen i Gedser af Sydfalster Økomuseum.
Tegninger: Knud Lynge
Layout: Knud Lynge og Extra Posten i Nakskov


 © GedserNet