gedesby church

Gedesby Kirke

De tre sydlige sogne: Skelby, Gedesby og Gedser, betjenes af samme præst fra præstegården i Gedser.

Gedesby kirke er bygget som et langhus i gotisk stil med spidsbuevinduer og tilbygget gotisk tårnunderdel, af munkesten i munkeforbandt. Oprindeligt var kirken krongods, altså kongelig ejendom indtil 1767, hvor den sammen med hovedkirken i Skelby blev solgt fra sammen med det øvrige falsterske ryttergods.

Altertavlen af nederlandsk fløjtype fra 1573 er smuk og velbevaret med en figurrig korsfæstelsesscene. Alterkalk sammensat af dele fra forskellig tid, de ældste dele fra ca. 1500. Dåbsfad af messing fra 1645. Prædikestol fra ca. 1600 i renaissance stil. Orgel med 5 stemmer fra Frobenius 1938. 2 større epitafier, begge fra krænd på Gedesby Kro, der havde kongelige privilier helt op til renaissancen.

Inden man når ind til kirken, er der på stormflodsstenen udenfor et mærke, der viser vandstanden ved stormfloden 1872. Læg hertil orkanhøje bølger, så er det egentlig ufatteligt, at alt og alle ikke blev havets bytte.
I Gedesby kirke står en barnekiste på loftet og venter på at få et barn med sig i graven. Barnet druknede under stormfloden i 1872, men blev aldrig fundet. I alt druknede 22 mennesker i Gedesby under stormfloden, og der blev fremstillet kister til dem alle. Men den lille pige var sporløst forsvundet.

Kirkegården er omgivet af hække og mure af kløvet kampesten.

Website: Skelby-Gedesby Pastorat http://www.skelby-gedesby-gedser.dk/


 

© GedserNet