vejem til Gedser Fyr

Gedser Fyr

Gedser Fyr er Danmarks sydligste fyr:
Fra toppen er der en storslået udsigt mod Lolland, Tyskland og over land. I klart vejr får man et smukt indtryk af det sydfalsterske landskab.

Gedser Rev har altid været farligt for skibsfarten - selv om det er svært at forestille sig, er farvandet snævert ud for odden grundet lave havdybder, og derfor har det tidligt været nødvendigt med en markering.

Det nuværende fyr blev indviet i 1802, men før det havde man et trækulsfyr, som fik sit lys fra trækul, der blev antændt i en lergryde. Lyset kunne ses 10 kilometer væk - forbi Gedser Rev fyrskib, der blev inddraget i 1976.
Der måtte ikke sejles i det farlige hav mellem fyr og fyrskib uden lods, derfor lå der også en lodsstation syd for det nuværende fyr.

Trækulsfyret blev udskiftet med 12 vægelamper i 1846. I 1896 måtte vægelamperne vige pladsen for petroleumsgas, der var i brug helt frem til 1943, hvor fyret blev el-drevet. Fra et jævnstrømsværk i Gedser. I dag er det SEAS, der leverer el til Gedser fyr, hvis lys kan ses 48 km væk.

 

Gedser Fyr fugle station og Gedser Fyr

Fra Gedser kan man gå langs stranden til både fyret og Gedser Odde - eller man kan vælge at tage bilen.


 © GedserNet