fantasy mural of gedsergaard

Gratis adgang til Svinehave området fra Strandvej 33, DK-4874 Gedser

Getzøre slot eller Gedsergård

Den Gedsergård med hovedgård ved Fiskebæk, som Edward Tesdorpf købte i 1847, skal ikke forveksles med Gedsergaard fra Svinehave Voldsted ved Gedser.
Denne sidste Gedsergaard var ejet af kongemagten og havde i middelalderen stor betydning for landets forsvar og en fremtrædende plads i kronens besiddelser på Falster.

(Mange navne har været forbundet til herregården:

  • Getzöre slot
  • Gedsergaard
  • Gedser Kongsgård
  • Gedes Gaard
  • Getzöre gaard
  • Svinehave Borgsted (nyere tid)
  • Svinehave Voldsted (nyeste tid)

De gamle landsbysamfund Skelby og Gedesby med endelsen -by, er vel opstået i vikingetiden omkring årene 850-1000. Fra skriftlige kilder kendes de to stednavne fra et gavebrev i 1135 fra Peder Bodilsen til Sct. Peders kloster i Næstved, i hvilket der skænkes jord fra Skelby og Gedesby. Det er ganske morsomt, da de fleste stednavne ellers først kendes fra skriftlige kilder som kong Valdemars jordebog 1231.
Gedser er derimod af nyere dato fra omkring år 1900 og den nuværende by har derfor slet ingen tilknytning til den gamle borg, der var orienteret mod vejen nordpå til Nykøbing.

Navnet "Gedser" menes at stamme fra det olddanske 'getír' med betydningen "gedehyrde" og -ør (en halvø). Samlet betyder stednavnet efterfølgende "gedehyrdens halvø".

Sammen med Ålholm Slot ved Nysted var Gedsergaard et vigtigt ydre forsvar mod fjender samt en stabiliserende magtfaktor over for områdets bønder og borgere, når der skulle inddrives skatter.

Gården er antageligt bygget tidligere end den er nævnt i Jordebogen fra 1231 - fra andre steder på Lolland-Falster ved man at venderne (ligesom de danske vikinger selv gjorde det) gik på strandhugst om sommeren i både nært- og fjerntliggende lande. Ofte erobrede de endda jord og dannede små nye landbysamfund, det kan andet ses af flere lokale stednavne af vendisk oprindelse som Corselitze og Tillitze. Og desuden kender man også til adskillige større forsvarsværker / tilflugtssteder fra vikingetiden på Sydhavsøerne.

Men foruden forsvarsformål tjente borgen også som opholdssted for rejsende som ventede på at skulle krydse Østersøen i datidens mere eller mindre sødygtige og lavbundede både, og ofte måtte de vente i længere tid på at vejret blev godt nok til overfarten.

Det anden mulighed for overnatning, Nykøbing Slot, var ikke særlig velegnet da man skal huske på at man med datidens transportmidler og vejforhold i bedste fald havde en lille dagsrejse ned til kongsgården ved Gedser.

voldsted33 w480 svinehave information from falsters minder museum

 

På Gjedsergaard fandt flere mindre danmarkshistoriske begivenheder sted, bl.a. i 1431 foregik der fredsforhandlinger med Tyskland på stedet

Især i 1500-tallet blev Gedser Slot stedet, hvor kongelige rejsende og andre fornemme personer tog ind, når de ventede på at vejret skulle arte sig, så de kunne færges over Østersøen fra havnen i bunden af Bøtø Nor ved Gedesby.

Under isvintrene i 1546 og 1554 var forholdene dog så strenge, at det var muligt at krydse Østersøen i hestevogn !

Frederik den Anden var gift med Sophie af Mecklenburg. Da hendes mor, hertuginde Elisabeth i 1586 døde på Gedser Slot på vej hjem til Mecklenburg efter et besøg hos Tyge Brahe på Hven, ville hertug Ulrich ikke længere bo på slottet. Han blev derfor indkvarteret på Gedesby Kro (oprettet 1571), hvor der med byggematerialer og inventar fra slottet og ladegården indrettedes kongelige gemakker. De kongelige holdt herefter næsten op med at benytte kongsgården, og Gedesby Kro overtog næsten alle overnattende rejsende.

Gedser Slot smuldrede formentlig bort i løbet af 1600-tallet. Dengang var der et større skovområde omkring Gjedsergaard, men det blev nedbrændt af de svenske soldater under Svenskekrigene 1658-1660. I midten af 1700-tallet rev man den gamle gård ned og opførte en nyere i 1767. Denne blev senere ombygget i 1872. I dag er der intet bygningsværk tilbage.

I perioden derefter indtil 1770'erne var Gedesby udgangspunkt for den vigtige Tysklands forbindelse til Warnemünde og Rostock.

Bøtø Nor og Kobbelsø, der nu er udtørrede, havde engang vanddybde nok til, at den tids færgebåde kunne sejle helt ind til Gedesby og lægge til bag kirkegården, hvor der også lå en færgekro, som kendes fra 1570 og op til 1744, hvor det blev slut med dens storhedstid.

Svinehave Voldsted er nu igen tilgængelig for publikum, den er fredet og ejet af Guldborgsund kommune, men adgangen dertil er gennem privat vej og sti med velvilje fra ejeren, så man bedes behandle 'Søvangs' område og stedet med behørig forsigtighed (inklusive låger, da der kan være dyr på området).

Virkelig flot animation & info finder du her på: Historisk Atlas website: http://historiskatlas.dk/Getz%C3%B8r_Slot_%285731%29

kongsgaard histatlas


 © GedserNet