skelby kirke

Skelby Kirke

Kirken på de høje bakker ved Skelby kan man se langt borte fra ude i det ellers flade sydfalsterske landskab.

Den oprindelige kirke blev bygget mellem år 1200 og 1250 i romansk stil som teglstenskirke i røde munkesten. Rester af vestgavlen kan ses indmuret i tårnet, som er bygget omkring år 1400. I 1857 var kirken stærkt forfalden, og kor og skib blev revet ned og genopbygget i gule mursten.

Kirkens orgel er et Bruno Christensen orgel fra 1971. Altertavlen er malet af F. Lund i 1857, samme alder har prædikestolen. Døbefonten er en senromansk kalkstensfont fra Gotland fra ca. 1200, og på triumfvæggen hænger et unggotisk korbuekrucifix fra 1300 tallet.


 © GedserNet